Palvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua.
Yhdistämme tiedettä ja taidetta, tunnetta ja taitoa.

Mediastrategia

Mediastrategian tekeminen lähtee aina siitä, että markkinointiviestinnän tavoitteet johdetaan asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista. Tavoitteiden saavuttamiseen sitoudutaan yhteisesti ja mittarit rakennetaan sen mukaisesti. Tärkein asia on määritellä, miten tavoitteet saavutetaan median avulla: missä, milloin ja millä tavalla kohderyhmät tulee tavoittaa, jotta kokonaisuus on paras mahdollinen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylittämiseksi.

Me uskomme vahvaan suunnitteluprosessiin, joka mahdollistaa ja ruokkii luovuutta sekä ohjaa toimintaamme ja tekee siitä tehokkaan. Suunnitteluprosessi pitää sisällään kaikki vaiheet kuluttaja-, brändi- ja mediaymmärryksen kokoamisesta yhtenäiseksi strategiseksi ja sen jalostamiseksi aina suunnitelmaan ja toteutukseen asti.

Mediasuunnittelu

Mediavalikoima on kirjavampi kuin koskaan. Me suunnittelemme, toteutamme ja optimoimme kampanjat kaikissa kanavissa tehokkaasti ja tarkasti. Pelkkä medioiden tavoittavuuden ymmärtäminen ei riitä, vaan meidän tulee ymmärtää syvällisesti myös eri medioiden roolit kuluttajien arjessa, eri tavat kuluttaa sisältöjä ja niiden relevanttius eri yleisöille. Mikä on oikea hetki tavoittaa kuluttaja ja missä kohtaa päivää hän on kaikkein vastaanottavaisin viestillemme.

Mediasuunnittelun tehtävänä on löytää punainen lanka sen suhteen, miten, missä, milloin ja mihin hintaan kohderyhmä tavoitetaan kaikkien tehokkaimmin.

Mediaostaminen

Mediastrategia ja mediasuunnitelma antavat suuntaviivat mediaostamiselle. Tehokas ostaminen edellyttää näkemystä tavoitteista, kohderyhmistä, eri medioista sekä erityisesti kilpailukykyisistä hinnoista. Kokemuksemme ja osaamisemme varmistavat sen, että asiakas saa halutut kontaktit eri kanavissa mahdollisimman kustannustehokkaaseen hintaan. Neuvottelemme ja kilpailutamme mediahinnat.

Monivuotinen kokemuksemme suurien kansainvälisten, media-auditoitujen, asiakkaiden hoidosta on kehittänyt osaamistamme ja vaikuttanut voimakkaasti siihen, että meille on muodostunut erityisen kunnianhimoinen ja lahjomaton kulttuuri median tehokkaassa ostamisessa.

Data ja
teknologia

Tehokas markkinointi edellyttää, että relevantti viesti tarjotaan oikealle kohderyhmälle, heille sopivana ajankohtana sekä optimaalisessa ympäristössä. Me autamme yrityksiä tunnistamaan heille tärkeät asiakasryhmät, löytämään optimaaliset kohtaamispisteet ja toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteita tukevia kohdennettuja toimenpiteitä.

Tutkimus, tieto ja
asiakasymmärrys

Me suhtaudumme intohimolla ihmiseen, dataan ja tutkimukseen, mutta emme jätä sitä siihen.  Meillä liiketoiminta- ja brändiosaaminen kohtaa ymmärryksen ihmisestä. Tuomme yhteen datan, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen sekä vankan strategisen osaamisen markkinoinnista, brändinrakennuksesta ja kuluttajakäyttäytymisestä. Monialainen tiimimme tutkijoita, sosiaalipsykologeja, strategeja ja futuristeja takaa asiakkaillemme tutkimukseen ja dataan perustuvan holistisen kuvan liiketoimintaa kasvattavista mahdollisuuksista, kehitystarpeista ja investointien suuntaamisesta.

Luovat ideat, sisällöntuotanto ja somen hallinta

Strategiseen näkemykseen pohjautuvat suuret ideat, luovat markkinointiviestinnän konseptit ja mainoskampanjat ovat tekemisemme keskiössä. Kanavariippumattomat tuotannot graafinen suunnittelu ja AV-tuotanto ovat suunnittelijoidemme ydinosaamista. Omissa studioissamme toteutamme kuvaukset ja äänitykset nopeastikin.  

Suunnittelemme ja hoidamme brändien sosiaalisen median markkinoinnin strategiasta dataohjattuun sisällöntuotantoon, julkaisuun, mainontaan ja moderointiin eri kanavissa.  Toimimme useiden medioiden sekä vaikuttajien kanssa monipuolisissa yhteistyökuvioissa. Siksi meillä onkin aina ajantasainen ja kattava kuva vaikuttajakentästä.